sykkel, transportsykkel, lastesykkel

sykkel, transportsykkel, lastesykkel.

Miljøvennlig hverdag

Jo flere som kjøper, bruker og lever miljøvennlig, jo mer miljøvennlig blir både marked og samfunn.

Stadig flere norske kommuner tilbyr gode sorterings- og returordninger. Det har gjort oss mer bevisst på om vi lar ting vi ikke lenger bruker bli til avfall eller om vi gir det lengre levetid.

Klimaproblemet har gjort sitt inntog i folks hverdag. Skal vi få ned utslippene, finnes det ingen enkel løsning. Hele infrastrukturen i samfunnet må endres, og det krever ikke bare at industrien, transportsektoren og oljeindustrien tar grep. Det krever også endringer i folks hverdag. Jo flere som tar miljøvennlige reisevalg, jo lavere klimagassutslipp og mindre lokal forurensning får vi.

Å leve miljøvennlig betyr også å ta vare på naturen rundt seg. Enten du liker å gå på ski, stelle i hagen eller fiske, har du muligheten til å ta miljøvennlige valg. Skismurning fri for kjemikalier, hagemøbler som ikke er laget av regnskogtømmer og å la være å fiske truede arter er bare noe av det du kan gjøre for å ta vare på miljøet. 

På disse sidene har vi samlet tips til hvordan du kan ta enkle grep i hverdagen som gjør at din samlede belastning på klimaet og miljøet senkes betraktelig.

Artikkelen ble sist oppdatert: 02.06.2020

Grønne tips

Filtarve Cerastium_tomentosum001 Foto Hugo

Framand art: sølvarve / filtarve

25.06.2018 | Sist oppdatert: 21.06.2019

Både sølvarve Cerastium biebersteinii og filtarve Cerastium tomentosum er på lista over dei plantene som det er forbod mot å importere, selje og plante ut, i følgje «Forskrift om fremmede organismer». Hageeigarar er ikkje hindra frå å byte til seg planta frå andre hageeigarar og så plante ut i eigen hage. Men planta er ikkje ført opp på forbodslista utan grunn, så desse plantene er det best å halde seg unna.

Avfall, rengjøring og vedlikehold

Innelufta i en barnehage avhenger av mer enn renholdet. For eksempel av hvilke produkter som brukes innendørs og hvordan, og at vi ikke trekker inn unødig forurensning utenfra.

Uteområde

Grønne og gjerne litt viltvoksende «lunger» både innenfor barnehagegjerdet og i nærmiljøet er ofte barnas favorittsteder.

Nybygg og oppussing

Forurensninger i inneluften fra gips, maling, mineralull, asbest, betong, plast og annet byggestøv er en alvorlig belastning på mennesker og deres helse, miljø og trivsel.

Møbler og inventar

Barn og voksne er hele tiden i kontakt med møbler. Mange vet ikke når møblene er fra, men med enkle grep kan bli sikrere på at møblene ikke innholder miljøgifter .

Kjøkken

Studier viser at mange plaster lekker hormonforstyrrende stoffer, spesielt i kontakt med varme, og øvrige plastkjemikalier lekker også når plasten er i kontakt med varme. Melaminplast, PVC og plasten i svarte kjøkkenredskaper tilhører de materialer som ofte lekker mer kjemikalier enn lovlig.

IStock_60172734_XLARGE

På ferie uten fly eller bil

01.06.2018 | Sist oppdatert: 26.06.2020

Prøv en mer miljøvennlig utenlandsferie langs bakken! Tog, buss og båt kan ta deg langt. Naturvernforbundet forklarer deg hvordan du best reiser utenlands uten fly eller bil, fra hele Norge.

2-Leker
Plast- og giftfrie barnehager

Leketøy

Alle barn er daglig i kontakt med en mengde leker. Disse kan inneholde miljøgifter. Det finnes flere ting man kan gjøre for minske risikoen for at barn kommer i kontakt med de verste miljøgiftene. Enten ved å fjerne verstingene, elektronikk og ved å vaske nye tekstiler.

Viser fra 49 til 56 av totalt 162 artikler

Relaterte tema