Du er her:

Naturvernforbundet kartlegger fremtidens klimafotavtrykk

Naturvernforbundet og NTNU samarbeider om et forskningsprosjekt der vi skal kartlegge potensialet for å redusere klimagassutslipp i norske husholdninger. For å få en økt forståelse for husholdningers aktiviteter intervjuet vi høsten 2015 grupper av mennesker i Trøndelag, Nordland, på Vestlandet og på Østlandet. Våren 2016 ble det gjennomført ytterligere to gruppeintervjuer i Oslo.

Naturvernforbundet samarbeider med Program for Industriell økologi og Psykologisk institutt ved NTNU for å kartlegge potensialet norske husholdninger har til å redusere sine klimagassutslipp. Forskningsprosjektet heter Folkets klimaforskning og er støttet av Norges forskningsråd. Les mer om prosjektet her.

 

Følgende inngår i prosjektet:

1. Tekniske beregninger av norske husholds klimafotavtrykk.

Det vil si beregne den totale mengden klimagassutslipp som kommer fra norske husholdsaktiviteter slik som transport, bolig, mat og ferie. Mengden klimagassutslipp regnes om til CO2, og derfor kalles det ofte også karbonfotavtrykk.

2. Kartlegging av norske husholds villighet til å redusere klimagassutslipp 

Vi vil kartlegge norske husholds villighet til å redusere klimagassutslipp gjennom to spørreundersøkelser og gruppeintervjuer:

  • Den første spørreundersøkelsen har kartlagt hva et representativt utvalg tror er de husholdsaktivitetene som bidrar mest til klimagassutslipp og hvilke klimatiltak personene er mest villige til å gjennomføre.
  • Den andre spørreundersøkelse vil gi informasjon om hvilke klimatiltak som har størst effekt og se om dette påvirker hvilke klimatiltak personer er mest villige til å gjennomføre.
  • Gruppeintervjuer vil gi mer informasjon om hva folk opplever som et hinder for å gjennomføre tiltak og hvordan man kan fjerne disse hindringene. 

3. Deling av kunnskapen fra studien

  • Gjennom vaneendringsverktøyet Ducky (ducky.no) kan du få informasjon om ulike klimatiltak du kan gjennomføre og miljøeffekten av disse. 
  • 27. september 08.30-12.00 arrangerer vi et annerledes forskningsseminar "Folkets klimaløsninger" på Mezzaninen, Doga i Oslo. Foruten forskerne kommer blant annet statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom-Christer Nilsen (H), bærekraftssjef i IKEA, Anders Lennartson og representanter for bærekraftsinitiativet Omstilling Sagene. Les mer om seminar og påmelding.
 

For mer informasjon:

Kristin Hildre Rørvik tlf +47 913 05 213 eller e-post: kr@naturvernforbundet.no.