Du er her:

Tegning av et festbord med brød, gryter og glass

Illustrasjon: Helene Moe Slinning / Strøk design.

Miljøvennlige nabolag

Miljøvennlige arrangementer

Mange boforeninger arrangerer sosiale sammenkomster, til 17. mai, sakthans, juletretenning, sommerfest osv. Slike festligheter fører ofte med seg mye avfall og bruk av engangsartikler. Planlegg derfor arrangementet og innkjøp med tanke på å produsere så lite avfall som mulig

Følg denne sjekklisten for å sørge for at dere lager et grønt arrangement.

Innkjøp

 • Lei istedenfor å kjøpe når det er hensiktsmessig
 • Kjøp miljømerkede/svanemerkede produkter
 • Vurder levetiden til produktene opp mot pris (det er lurt å betale mer for noe som varer og det er et pluss om varen kan repareres)
 • Still krav til eventuelle leverandører om minst mulig emballasje og at de tar emballasje i retur på en god måte
 • Lag materiell (t-skjorter, plakater) tidløse, slik at de kan brukes igjen neste år
 • Unngå å bruke engangsservise og -bestikk, samt sugerør i plast
 • Ikke bruk engangsdekor av plast (ballonger, heliumsballonger, konfetti, glitter)

Strøm

 • Bruk faststrøm der det er mulig
 • Ha partikkelfilter på dieselaggregatet (om det må brukes)
 • Velg led-belysning så mye som mulig

Mat

 • Velg vegetarisk og lokalprodusert mat
 • Bruk økologiske og sesongbaserte varer så mye som mulig
 • Vær nøye med beregning av mengde mat, og ikke lag mer enn det som trengs
 • Bruk opp restene, eller lever maten til en veldedig organisasjon

Avfall

 • Sørg for kildesortering av avfall og nok avfallsbeholdere
 • Lag god merking av avfallsbeholderne slik at publikum lett skjønner hva som skal kastes hvor

→ Finn informasjon om avfallshåndtering og sortering på sortere.no.

Sosiale og grønne aktiviteter

Dugnad står sterkt i mange boforeninger. Mange kan si seg enig i at selv de kjedeligste oppgavene kan bli hyggelige når man deler på dem og gjør dem i fellesskap. Utover dugnad, jevnlig opprydding av fellesområder og de aktivitetene nevnt tidligere i guiden, kan en boforening ta initiativ til følgende aktiviteter som er til glede for både miljøet og samholdet i nabolaget.

 

Lag temakvelder

Fire av fem nordmenn er villige til å endre hverdagsvaner for miljøet, men mange vet ikke helt hvor de skal begynne. Foredrag, workshop eller et åpent planleggingsmøte om hvordan man kan dele, redusere bilbruk, gjenbruke osv. er et godt utgangspunkt. Da kan deltakere bli inspirert, komme med innspill, melde seg til å bidra aktivt og få eierskap til de miljøvennlige forbedringene boforeningen ønsker å gjøre.

Bli med på ryddeaksjon

Kysten, elver, parker, stier, skogen – forsøpling hører ikke hjemme noe sted og med vær og vind havner alt til slutt i havet hvis det ikke blir fjernet. Boforeninger kan være med å bekjempe forsøpling ved å arrangere egne ryddeaksjoner, eller bli med på Strandryddeuka, som arrangeres årlig.

Høst av naturen

ImageSkogen renner over med saftige bær om sommeren og høsten er soppsesong. I mange nabolag bugner dessuten hager over med frukt og bær som dessverre aldri blir høstet. Boforeninger kan legge til rette for at naboer høster det som ellers går tapt. Ved å høste fra naturen sparer man miljøet for plastemballasje og unødig frakt.


Disse aktørene kan bistå din boforening med miljøvennlige arrangementer og aktiviteter

 • Sortere.no: Informasjon om avfallshåndtering og sortering av avfall for husholdninger og bedrifter
 • Rusken: Oslo kommunes satsing på en ren og trivelig by. Gjennom Ruskens aktiviteter kan alle byens innbyggere bidra til et miljøvennlig Oslo
 • Naturvernforbundet: jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. Finn ditt nærmeste lag av rundt 100 fylkes- og lokallag over hele landet
 • Miljøagentene: er barnas miljøvernorganisasjon. Finn ditt nærmeste av 62 lokallag over hele landet
 • Framtiden i våre hender: arbeider for etisk forsvarlig og miljøvennlig forbruk. Finn ditt nærmeste av 35 lokallag over hele landet
 • Hold Norge Rent: en ideell forening som arbeider mot forsøpling
 • Epleslang: høster fra Oslos hager epler man ikke har bruk for eller tid til å høste

Har du tips eller innspill til andre ting som bør være med her? Da hører vi gjerne fra deg! Send en e-post til oss som jobber med Miljøvennlig hverdag