Du er her:


Miljøvern i skolen

Skolesektoren er en effektiv måte å nå ut med informasjon om miljøproblemer og løsninger. Samarbeid mellom miljøorganisasjoner, skoler og elever utdanner både lærere, elever og deres familier til å gjøre miljøvennlige valg i hverdagen.

I mange land har miljøundervisning svakt grunnlag i nasjonale læreplaner. Ofte er det også stor mangel på oppdatert og godt undervisningsmateriell om miljø og manglende miljøkompetanse hos lærerne. Flere miljøorganisasjoner gjør en viktig innsats for å fremme miljøundervisning, både ved å drive egne prosjekter, og ved å få miljøspørsmål inn i læreplanene. 

Tilgang til miljøinformasjon i samfunnet generelt er en stor utfordring i mange land, og ofte er den informasjonen myndigheter og bedrifter selv sprer utilstrekkelig eller desinformerende. Miljøorganisasjoner har da en viktig rolle i å bidra til å formidle uavhengig miljøinformasjon til befolkningen. Ofte er nettopp skolevesenet en effektiv måte å nå ut med slik miljøinformasjon.

I samarbeid med miljøorganisasjoner i 16 land driver Naturvernforbundet verdens største skoleprosjekt om klima og miljøvennlig energibruk (SPARE). Organisasjonene gjør her en viktig innsats for å vise hvordan teoretisk kunnskap om miljø kan knyttes til praktiske løsninger for økt energieffektivitet.

Artikkelen ble sist oppdatert: 03.08.2015