Mind the gap!

«Gigatonngapet» er ordet som beskriver den store forskjellen mellom de utslippskuttene verden trenger og de langt mindre utslippskuttene verden har lovet. Naturvernforbundet deltar nå på klimatoppmøtet i Mexico for å bidra til at gapet blir tettet.

Klimaendringene er allerede i gang. Over hele verden diskuteres det nå hvor store klimaendringer vi kan takle, og under fjorårets store klimatoppmøte i København ble verdens land enige om at temperaturen ikke må stige med mer enn to grader. Selv om man klarer holde temperaturen under denne grensen på to grader, vil konsekvensene bli alvorlige. Dersom temperaturøkningen blir større, vil dette ha enda mer alvorlige. Det vil ha alvorlige konsekvenser for verdens mat- og vannforsyning, naturen rundt oss og for land som ligger lavt og trues av havstigning.

Til tross for enigheten om å stanse temperaturøkningen på to grader, har verdens land så langt ikke lagt på bordet store nok utslippskutt til å nå dette målet. Dersom verden skal stanse temperaturstigningen, kan ikke de samlede utslippene av klimagasser være høyere enn ca 42 milliarder tonn (gigatonn) klimagasser i 2020. Jo lavere utslippene er, desto mer enklere blir det å nå togradersmålet, og på lengre sikt bringe temperaturstigningen ned igjen. I dag er det langt igjen til landenes utslippskutt blir store nok til å sikre verden mot de mest dramatiske konsekvensene av klimaendringer. Gapet mellom det klimaet trenger og det verdens ledere så langt har lovet av utslippskutt er stort – et gigatonngap. Å tette dette gapet må være den viktigste oppgaven for verdens miljøvernministre når de samles i Mexico til klimatoppmøte denne og neste uke. Naturvernforbundets leder, Lars Haltbrekken, er på plass i Mexico.

–   Det hjelper ikke verden at vi bestemmer oss for å stanse de farlige klimaendringene hvis vi ikke er villige til å kutte utslippene nok til at det faktisk skjer. Her er det ingen grunn til å være beskjeden, verdens fattigste og fremtidige generasjoner er avhengige av at vi tar ansvar i dag, sier Lars Haltbrekken.

Store utslipp i vente om ingenting skjer

Uten at innsatsen mot klimaendringene skjerpes, er det ventet at globale utslipp vil øke til ca 56 gigatonn i 2020. Det trengs altså tiltak som til sammen reduserer utslippene med 14 gigatonn i løpet av de neste ti årene dersom verden skal være i rute til å nå togradersmålet. Utslippsløftene som ble lagt på bordet i forbindelse med København-toppmøtet vil ifølge ferske beregninger bare levere 7 gigatonn kutt, altså rundt halvparten av det som trengs.

–   Vi vet ikke bare at utslippene må kuttes, men også hvordan det kan gjøres. Det finnes en drøss av ting vi kan gjøre, som å få ned bensinbruken, spare energi og ta vare på regnskogen, men vi må få satt planene ut i livet. Vi har ikke nok vilje hos dem som bestemmer, og derfor er det viktig at folk nå legger press på politikerne for at de skal komme i gang med å tette gigatonngapet, sier Haltbrekken.