Du er her:

Store veier legger til rette for mer bilkjøring. Her er Puddefjordsbroen i Bergen, byens hovedinnfartsåre fra vest. (Foto: European Roads/Flickr.com)

Store veier legger til rette for mer bilkjøring. Her er Puddefjordsbroen i Bergen, byens hovedinnfartsåre fra vest. (Foto: European Roads/Flickr.com).

KUTT BILREISER

Vår store dårlige samvittighet

Bilen er vår største, dårlige miljøsamvittighet. Alle vet at bilkjøring fører med seg miljøproblemer. Men hva kan vi gjøre med det?

Størst er problemet i byene, der store mengder biler gir opphopning av helseskadelig luftforurensning, akkurat der folk bor og ferdes. Men også i distriktene må vi se på bedre og mer miljøvennlige løsninger enn bensin- og dieselbiler, på grunn av klimagassutslipp og energibruk.

Hva er problemene med bilen?
Biler krever veier. Mye sårbar natur er ødelagt på grunn av veibygging, og stadig flere og større veier planlegges. I tillegg går bilen går på oljebasert drivstoff, bare 3,7 prosent av bilene i Norge er så langt nullutslippsbiler. Slitasje fra bildekk og veimaling er den største kjente kilden til mikroplast i havet.

Bilen bidrar også til at det vi trenger (butikker, skoler, arbeidsplasser, offentlige tjenester) kan bygges lenger unna der folk bor. Dermed blir det enda mer bilkjøring.

Image

Diesel- og bensinbiler er også svært lite energieffektive. Mellom 15 og 30 prosent av energien i drivstoffet brukes til å få bilen fremover. I elektriske biler brukes hele 80 prosent av energien til fremdrift. Så selv om elbilen ikke løser alle miljøproblemer knyttet til bilbruk, er den et langt bedre alternativ enn bensin- og dieselbiler.

I byer og tettsteder er det enda flere problemer som viser seg. Bilen tar mye plass. Mange tettsteder og byer er omformet til asfaltørken for å gi parkeringsplasser til biler. Bilen forurenser og skader vår helse. Utslipp av NOx og svevestøv fører årlig til rundt ti ganger flere dødsfall i Norge enn trafikkulykker. Bilen ødelegger dekket på veiene, noe som frigjør store mengder helseskadelig asfaltstøv. I tillegg begrenser bilene andre trafikanters bevegelsesfrihet. Det blir farlig å leke ute, utrygge skoleveier og forurenset luft.

Så hva skal vi gjøre da?
- Kjør mindre! Det eneste tiltaket som begrenser alle problemene ved bilen er å kjøre mindre. Folk flest må kutte unødvendig kjøring. Samtidig må politikere og næringsliv legge til rette for at folk skal få utført sine oppgaver med mindre bilbruk.

- Sykkel og kollektivtrafikk er gode alternativer, spesielt i byer og tettsteder. Sykkelveier og kollektivtilbud må bygges videre ut.

- Til kjøring som ikke kan erstattes av kollektivtrafikk, sykkel eller gange må man satse på nullutslippsbiler.  

- Planleggingen av byer og tettsteder må skje på en måte som minsker behovet for bil. Motorveier og store kjøpesenterområder øker bilbehovet. Butikk- og skolestruktur må være slik at folk kan leve effektivt uten bil. Arbeidsplasser må lokaliseres slik at man enkelt kan reise kollektivt dit.

- Større områder må gjøres bilfrie i bysentrum, rundt skoler og idrettsanlegg og i boligområder.

Image

STATISTIKK
- 67 prosent av alle reiser foretas med bil.

- Transport står for 35 prosent av norske husholdningers utslipp.

- Det har blitt over 20 prosent flere registrerte personbiler i Norge siden 2008.

Nyheter

Tema Grønt skifte nett

Åtte trinn til et grønt skifte

27.07.2017

En. To. Tre. Fire. Fem. Seks. Sju. Åtte. Det grønne skiftet er bare noen trinn unna. Helga Lerkelund har selv tvilt, men nå er hun overbevist. – Det grønne skiftet er mulig, og det skjer nå!

Puddiken
KUTT BILREISER

Vår store dårlige samvittighet

27.07.2017

Bilen er vår største, dårlige miljøsamvittighet. Alle vet at bilkjøring fører med seg miljøproblemer. Men hva kan vi gjøre med det?

Maria
KUTT BILREISER

Jeg sykler, så klart!

27.07.2017

Maria Andersen smiler der hun sitter med kaffekoppen i hendene. Det er en helt vanlig dag på jobb i midten av januar, og på Sagene i Oslo er gatene dekket av snø og is. Det er skikkelig holkeføre, og folk går i pingvingange bortover fortauene. Men Maria sykler.

Ulvestad
ENERGISMART BOLIG

Tre ulike familier, tre ulike energiløsninger

27.07.2017

Familien Thorsheim har fått boret et 120 meter dypt hull utenfor huset sitt. Siden har strømforbruket sunket så kraftig at strømleverandøren BKK mistenker dem for å jukse med strømmåleren.

Energismart bolig
ENERGISMART BOLIG

Kråka hilser; den fryser ikke.

27.07.2017

Hvordan kan du holde huset ditt varme og behagelig, og samtidig spare både penger og miljø? Alle boliger kan gjøres mer energismarte.

Sokk til nettside
TA VARE PÅ DET DU HAR

Stopp den ullsokken!

27.07.2017

Det gjorde nemlig alltid bestemor. Hun strikket jo for så vidt sokkene selv også, og fikk nok et litt nærmere forhold til dem enn hva mange av dagens forbrukere gjør. Og kanskje det er der problemet ligger. Mangel på nærhet; å sette pris på det man har og ta vare på det.

Slagbor, TommL Istockphoto m logo
LEIE HELLER ENN Å EIE

Et slagbor til overs

27.07.2017

Har du tenkt på alle de tingene du eier som du egentlig bare har bruk for en gang i blant? Gir det for eksempel mening at alle familiene i et borettslag eier en gressklipper hver, en trillebår hver, hver sin verktøykasse og hver sin rake? Hva med bil? Trenger man egentlig det hvis man ikke bruker den så ofte?

Gammelhatt davidd flickr

En gammel hatt – en forlatt skatt

27.07.2017

Er boden din stappfull av ting du aldri bruker? Er klesskapet ditt sprengferdig og hyllene overlesset med klær? Er det litt sånn at du aldri finner noe, fordi det ikke er mulig å komme til i alt kaoset?

Viser fra 1 til 10 av totalt 16 artikler