Du er her:

Bilde av villaen til familien Thorsheim. foto: Laila Borge

Foto: Laila Borge.

Halverte strømforbruket

Familien Thorsheim har fått boret et 120 meter dypt hull utenfor huset sitt. Siden har strømforbruket sunket så kraftig at strømleverandøren mistenker dem for å jukse med strømmåleren.

Fra oppussingsobjekt til vakker villa

Tore og Ingunn Thorsheim kjøpte en gammel Kristian Bjerknes-villa ved Starefossen for 13 år siden. Svært lite var gjort for å oppgradere huset siden det ble bygget. Vegger, vinduer, kjøkkeninnredning – alt var slik Kristian Bjerknes tegnet det i 1928. Huset var svært sjarmerende, men samtidig veldig slitt. Med tilgang til arkitektens gamle tegninger, satte derfor familien i gang med å restaurere det falleferdige huset tilbake til opprinnelig stil.

I dag fremstår det hvite trehuset som en vakker, gammel villa hvor den originale stilen har blitt bevart. Samtidig legger ikke familien skjul på at det har kostet en del å oppgradere huset. – Det hadde vært billigere å rive huset og bygge det opp på nytt, mener Tore.

Fra trekkfulle vinduer og en råkjeller som var så fuktig at ikke engang verktøy kunne oppbevares der, har det nå blitt vannbåren varme i gulvet og nye, trekkfrie vinduer. Huset har fått ny kledning samtidig som Tore har lektet ut veggene og slik fått isolert fra utsiden. 

Men selv om isolasjon og nye vinduer gjorde huset mindre trekkfullt, måtte det gjøres noe med oppvarmingssystemet. Selv med elektrisk varme og kamin, var det vanskelig å varme opp hele huset samtidig. Da Tore skulle rehabilitere kjelleren, begynte han å undersøke mulighetene for vannbåren varme.

Bergvarme ble løsningen                                                       

Image

Valget falt på en væske–vann-varmepumpe, siden de trenger mindre vedlikehold og blir mindre påvirket av temperatursvingninger enn de som henter varme fra luften. En væske–vann-varmepumpe utnytter geotermisk energi, energi som er lagret i berget i form av varme. En væske som inneholder sprit for at den ikke skal fryse, blir pumpet i rør ned i bakken. Der blir den varmet opp noen grader før den pumpes tilbake i huset. Temperaturforskjellen gir energi til varmepumpen.


ImageMed et grunnvannsspeil på 108 meters dyp under tomten og i tillegg et skrått terreng, var det en ideell beliggenhet for å benytte seg av bergvarme. De fikk boret et hull på 120 meter. Dette hullet har vist seg å være i stand til å forsyne familiens hjem med jevn temperatur. De har systemet stilt inn på 20 grader, noe som er nok til å gi en lun, god varme. Styringssystemet tillater også å ha forskjellig temperatur i forskjellige rom, automatisk senkning av temperaturen om nettene og på dagtid på hverdager. Når de har vært bortreist, kommer de hjem til nyoppvarmet hus.

 

Halverte strømforbruket

Tore tror varmepumpen og isolasjonen over grunnmuren har hatt størst betydning for strømforbruket. Han anslår kostnadene til rundt 300 000, men regner med å spare det inn igjen på lavere strømregninger. Etter at disse tiltakene kom på plass, ble strømforbruket omtrent halvert.

– Da jeg fylte ut måleravlesningen min på internett, kom det opp spørsmål med rød skrift om jeg hadde skrevet feil. BKK har også ringt og lurt på hvorfor måleravlesningen min er så lav, sier Tore med et fornøyd smil om munnen. 

Ønsker du å lese flere tips eller historier om hvordan du kan bidra til det grønne skiftet? Da kan du gå inn på naturvernforbundet.no/mittgronneskifte eller bestille boken Folkets klimadugnad

Artikkelen ble sist oppdatert: 25.09.2017