Du er her:

Foto: Sverre Stakkestad

Marin forsøpling. Foto: Sverre Stakkestad

Fare for plastforureining frå byggjing av Nordøyvegen?

Naturvernforbundet spør i brev til Statens vegvesen om det blir førebudd tiltak for å hindre plastforureining.

Bakgrunnen for henvendinga er at det frå andre vegprosjekt har gitt plastavfall frå skyteleidningar.

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.03.2018