Du er her:

Vi treng kopar til datamaskinar og anna nyttig, men må vi dumpe gruvemassene?

Vi treng kopar til datamaskinar og anna nyttig, men må vi dumpe gruvemassene?.

Kopar og det grøne skiftet

Lesarinnlegg frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal.

Vi må ha kopar for å gjennomføre det grøne skiftet, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i samband med at det er gitt løyve til å dumpe gruvemasse i Repparfjorden i Finnmark.

Reservane av kopar i verda er rekna til 490 millionar tonn. Uttaket, merkeleg nok kalla produksjon, av kopar er kring 16 millionar tonn i året, det også i følgje Wikipedia. Då vil det vere tomt om 30 år, omtrent på den tida borna til Røe Isaksen er gamle nok til å overta ansvaret for styre og stell. Kva slags skifte vil ein stå framfor om 30 år tru?

Det er for dyrt å gjere noko anna enn å dumpe gruvemassen i Repparfjorden, seier gruveeigaren og departementet. Det er det same som å seie at naturen stiller opp som velviljug betalar så dessertgenerasjonen kan sleppe litt rimelegare. Dette for å bøte på problema med klima som den same dessertgenerasjonen held på å få gjort masse ugreie med. Så spørst det om løysinga på klimaproblemet blir løyst fort nok, sidan dessertgenerasjonen ikkje vil seg så veldig vondt, og har veldig god tid til å finne tekniske løysingar. Å redusere forbruket som er det einaste som det er hjelp i, det er det jo ingen som torer å seie noko om.

Det kjem nokre etter oss. Dei arvar oss, men kjem ikkje til å bli rike. Eg er redd dei overtar eit klimaproblem av dimensjonar. Dessutan vil alle kopargruvene vere tomme. Og alle skraphaugane vil vere fulle. Kva kjem dei til å tenkje om oss som bestemte i 2019? Vi kan ikkje halde på slik lenger.

 

Øystein Folden

Leiar, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal   

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.03.2019