Du er her:

Naturvern i Vestnes tema i "Naturens verden" på P1 søndag 24. mai


Avfallsdumping
Søndag 24. mai mellom klokka 9 og 10 vil programmet "Naturens verden" på NRK P1 ha eit innslag frå Vestnes. Tema er både avfallsrydding og bygging i strandsona.
Naturvernforbundet i Vestnes har sidan dei blei starta opp vore svært aktive, og dei har avdekka ei rekke saker der Vestnes kommune og innbyggarane kunne gjort meir for å ta vare på naturen.

Kontaktperson for denne saka er lokallagsleiar Bernt Gjelsten, telefon 97 18 60 58.

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet
Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Monika Solevågseide i Naturvernforbundet i Vestnes blir intervjua av "Naturens verden"

Bernt Gjelsten i Naturvernforbundet i Vestnes blir intervjua av "Naturens verden"