Du er her:

Foto: Naturvernforbundet

Asfaltverket på Husøya i Kristiansund - mai 2008. Foto: Naturvernforbundet

Naturvernforbundet med klage på mottak og mellomlagring av returasfalt

Naturvernforbundet har sendt klage etter at Mekvik Maskin AS har fått tillatelse til mottak og mellomlagring av returasfalt på Husøya i Kristiansund.

Det er Fylkesmannen i Møre og Romsdal som har gitt Mekvik Maskin AS tillatelsen, og Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy har derfor sendt klage til Miljødirektoratet.

Naturvernforbundet reagerer på at det fortsatt pågår en bit-for-bit-utbygging av områdene tett inntil Fugløya naturreservat, uten at verken konkrete eller samlede konsekvenser for reservatet blir vurdert godt nok.

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.02.2016