Du er her:

Oversiktsbilde frå søknaden

Oversiktsbilde frå søknaden.

Naturvernforbundet seier nei til deponi på Rausand

Bergmesteren Raudsand AS søker om å behandle og deponere botnaske på Raudsand. Naturvernforbundet ber om at søknaden blir avslått.

Naturvernforbundet er av fleire grunnar svært kritiske til søknaden, og ber difor om at denne blir avslått.

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.03.2020