Du er her:


Foto: Dag Arne Høystad

Energieffektivisering

Det finst ikkje ei enkelt løysing, verken på dei globale klimautfordringane eller på dei regionale kraftforsyningsutfordringane i Midt-Noreg. Det som liknar mest på ei løysing er likevel energieffektivisering.

Det å nytte energi meir effektivt, og dermed spare energi, er det viktigaste grepet verda kan ta for å løyse klimautfordringane. Ein negawatt, altså den watten som blir spart, er den mest miljøvennlege energien. Det blir mindre viktig å byggje ut ny energiproduksjon, og det blir ikkje nødvendig å byggje overføringslinjer. Det einaste problemet ser ut til å vere at energieffektivisering er usynleg, for det er vel difor staten gir mykje høgare støtte til å byggje ut ny kraft enn til å spare den same kraftmengda?

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.11.2010

Nyheter

Høyspentmast kraftlinje

Monsterlinja: Lokalisering av trafostasjon på Heiane i Sykkylven er uakseptabelt

17.10.2011 | Sist oppdatert: 17.10.2011

Naturvernforbundet sitt overordna syn på denne lina skulle vere godt kjend; vi går inn for sjøkabling. Men om det no vert luftspenn, vil vi gå inn i diskusjonen om å finne dei alternativa som gjer minst skade på natur og miljø, skriv Naturvernforbundet i Møre og Romsdal i ei fråsegn til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Folk på fjellet

Pest og kolera: Tilleggshøringa for 420 kV Ørskog - Fardal

09.06.2011 | Sist oppdatert: 09.06.2011

Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN), et samarbeidsorgan mellom Den Norske Turistforening, Naturvernforbundet, Norges Jeger- og Fiskerforbund og WWF Norge, understreker i sin siste uttalelse til "monsterlinja" at det er svært uheldig at ikke andre aktuelle og mye bedre helhetlige løsninger er blitt utredet og vurdert på et tidligere tidspunkt. De nye omsøkte trasé-alternativene dreier seg i hovedsak om å flytte stor skade fra et område til et annet.

Termografi

Energisituasjonen i Midt-Noreg: Naturvernforbundet tek opp dei gode løysingane

11.04.2011 | Sist oppdatert: 11.06.2016

På Forum Fornybar presenterte Mads Løkeland frå Naturvernforbundet igjen dei løysingane Naturvernforbundet har lagt fram for å gjere noko med energisituasjonen i Midt-Noreg. Løkeland framheva at vi må redusere klimagassutsleppa til 1/10 og at det er mogleg å få 5 TWh frigjord elektrisitet innan 2015 dersom ein bruker kraftlinepengane til Ørskog Fardal til energieffektivisering.

Viser fra 17 til 20 av totalt 30 artikler