Du er her:


Foto: Dag Arne Høystad

Energieffektivisering

Det finst ikkje ei enkelt løysing, verken på dei globale klimautfordringane eller på dei regionale kraftforsyningsutfordringane i Midt-Noreg. Det som liknar mest på ei løysing er likevel energieffektivisering.

Det å nytte energi meir effektivt, og dermed spare energi, er det viktigaste grepet verda kan ta for å løyse klimautfordringane. Ein negawatt, altså den watten som blir spart, er den mest miljøvennlege energien. Det blir mindre viktig å byggje ut ny energiproduksjon, og det blir ikkje nødvendig å byggje overføringslinjer. Det einaste problemet ser ut til å vere at energieffektivisering er usynleg, for det er vel difor staten gir mykje høgare støtte til å byggje ut ny kraft enn til å spare den same kraftmengda?

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.11.2010

Nyheter

Lars Haltbrekken nær klimaforhandlinger

Midt-Norge trenger en energisparepakke

10.04.2011 | Sist oppdatert: 12.10.2011

Fellesbrev fra Norges Naturvernforbund, NITO, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune til olje- og energiminister Ola Borten Moe.

øystein folden portrett

Straumspararne

20.03.2011 | Sist oppdatert: 20.03.2011

Lesarinnlegg frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal.

Solfanger 3

Naturvernforbundet vil ikke ha dispensasjon for mobile gasskraftverk

06.02.2011 | Sist oppdatert: 06.02.2011

De mobile gasskraftverkene har siden de sto ferdig i 2008 ikke vært i drift, og slik må det fortsette. Naturvernforbundet mener at Statnetts søknader ikke må godkjennes, og at de mobile gasskraftverkene ikke må igangsettes. De mobile gasskraftverkene vil øke Norges klimagassutslipp i en tid hvor de må kuttes drastisk.

Kraftlinje
Kolera betre enn pest?

Naturvernforbundet vil ikkje ha 420 kV på høgfjellet i Ørsta

05.02.2011 | Sist oppdatert: 05.02.2011

Som lokallag av Noregs Naturvernforbund skulle det prinsipielle synet til Naturvernforbundet i Ørsta og Volda på 420kV-lina mellom Ørskog og Fardal vere godt kjend for NVE og Statnett. Samstundes veit me at detaljplanlegginga for dei ulike traséalternativa er i full gang. Vi vil difor komme med eit innspel om ei strekning i vårt nærområde som vi er sterkt uroa over.

Viser fra 21 til 24 av totalt 30 artikler