Du er her:


Foto: Dag Arne Høystad

Energieffektivisering

Det finst ikkje ei enkelt løysing, verken på dei globale klimautfordringane eller på dei regionale kraftforsyningsutfordringane i Midt-Noreg. Det som liknar mest på ei løysing er likevel energieffektivisering.

Det å nytte energi meir effektivt, og dermed spare energi, er det viktigaste grepet verda kan ta for å løyse klimautfordringane. Ein negawatt, altså den watten som blir spart, er den mest miljøvennlege energien. Det blir mindre viktig å byggje ut ny energiproduksjon, og det blir ikkje nødvendig å byggje overføringslinjer. Det einaste problemet ser ut til å vere at energieffektivisering er usynleg, for det er vel difor staten gir mykje høgare støtte til å byggje ut ny kraft enn til å spare den same kraftmengda?

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.11.2010

Nyheter

Naturvernforbundet spør helseforetaka om energibruk i bygg

08.11.2010 | Sist oppdatert: 05.02.2011

I Dagsavisen tidlegare i haust, blei det hevda at 40 av 60 sjukehus har fossil oppvarming i form av olje eller gass. Naturvernforbundet meiner offentlege verksemder har eit ansvar for å gå foran og etterspørre meir berekraftige oppvarmingsløysingar, som varme basert på bioenergi, varmepumpar, solvarme osb. Difor kontaktar Naturvernforbundet no helseforetaka og spør om energibruken.

Viser fra 29 til 30 av totalt 30 artikler