Du er her:


Foto: Kåre Olerud

Fiskeoppdrett

Årsmøtet til Naturvernforbundet i Møre og Romsdal vedtok ei skjerping av arbeidet med fiskeoppdrett i arbeidsprogrammet for 2010.

Oppdrett har miljøutfordringar i alle retningar: Omsynet til villaksen, fangst til fôr og anna, strandsoneinngrep, forureining og sjukdomssmitte. Naturvernforbundet ønskjer å vere saklege og kritiske i høve oppdrettsnæringa, men slik miljøutfordringane no tårnar seg opp, er ho ikkje ei næring som kan halde fram å auke oppdrettsvoluma så raskt som ho har gjort til no.

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.11.2010

Nyheter

Fiskeoppdrettsanlegg
Torskeoppdrett i Gjemnes

Når det ikkje er plass til meir laks - er det då greitt med torsk?

03.05.2022 | Sist oppdatert: 03.05.2022

I det fjordsystemet i fylket som truleg har dårlegast vassutskifting har Nordmøre torsk søkt om to konsesjonar. Søknadene likna mykje på dei Naturvernforbundet har sett andre stader i fylket. Mangelfull kunnskap om naturen og lita forståing for at det er mykje som bør konsekvensutgreiast.

DSCF1549
Torskeoppdrett i Volda

Krav om stopp av anlegg

26.04.2022 | Sist oppdatert: 26.04.2022

Naturvernforbundet krev at oppstart av torskeoppdrett ved Alida i Volda kommune blir stoppa. Konsesjonen er påklaga, og må avgjerast før ein set tamtorsk i sjøen. Rømmer denne tamtorsken kan uopprettelege skade oppstå.

Fiskeoppdrettsanlegg
Torskeoppdrett

Alt for dårleg kunnskapsinnhenting også i Rauma

25.04.2022 | Sist oppdatert: 25.04.2022

Romsdal torsk AS i Gadus group AS vil gjerne ha løyve til oppdrett også i Langfjorden i Rauma. Det bør dei ikkje få. Med meir enn 10 søknader om torskeoppdrett i Møre og Romsdal i løpet av kort tid, bør alle og ein kvar forstå at ein må ha skikkelege konsekvensutgreiingar. Det har ikkje Romsdal torsk forstått.

Fiskeoppdrettsanlegg
Torskeoppdrett

Dårleg kartlegging også i Sunndal

16.03.2022 | Sist oppdatert: 16.03.2022

Nordmøre Torsk AS/Gadus Group har også søkt om torskeoppdrettskonsesjon i Sunndal kommune. Mange av problemstillingane frå dei andre søknadene i fylket går igjen også i denne saka. Mellom anna at det er svak eller heilt manglande kartlegging av det som finst i fjorden frå før.

Viser fra 1 til 4 av totalt 50 artikler