Du er her:


Foto: Kåre Olerud

Fiskeoppdrett

Årsmøtet til Naturvernforbundet i Møre og Romsdal vedtok ei skjerping av arbeidet med fiskeoppdrett i arbeidsprogrammet for 2010.

Oppdrett har miljøutfordringar i alle retningar: Omsynet til villaksen, fangst til fôr og anna, strandsoneinngrep, forureining og sjukdomssmitte. Naturvernforbundet ønskjer å vere saklege og kritiske i høve oppdrettsnæringa, men slik miljøutfordringane no tårnar seg opp, er ho ikkje ei næring som kan halde fram å auke oppdrettsvoluma så raskt som ho har gjort til no.

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.11.2010

Nyheter

Oppdrettsanlegg foto Tristan Schmurr Creative Commons

Meir akvakultur i Gjemnes? Ikkje utan overordna plan

30.01.2017 | Sist oppdatert: 04.03.2018

Naturvernforbundet har fått oversendt forslag til søknad om akvakulturlokalitet på Grønset i Gjemnes kommune. I ei omfattande fråsegn ber Naturvernforbundet Gjemnes kommune vurdere å sjå akvakulturverksemda i kommunen i samanheng.

Viser fra 17 til 20 av totalt 50 artikler