Du er her:


Foto: Kåre Olerud

Fiskeoppdrett

Årsmøtet til Naturvernforbundet i Møre og Romsdal vedtok ei skjerping av arbeidet med fiskeoppdrett i arbeidsprogrammet for 2010.

Oppdrett har miljøutfordringar i alle retningar: Omsynet til villaksen, fangst til fôr og anna, strandsoneinngrep, forureining og sjukdomssmitte. Naturvernforbundet ønskjer å vere saklege og kritiske i høve oppdrettsnæringa, men slik miljøutfordringane no tårnar seg opp, er ho ikkje ei næring som kan halde fram å auke oppdrettsvoluma så raskt som ho har gjort til no.

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.11.2010

Nyheter

Naturvernforbundet med klage på oppdrettsdispensasjon i Gjemnes

Naturvernforbundet med klage på oppdrettsdispensasjon i Gjemnes

20.10.2009:

Gjemnes kommune har vedtatt å gi dispensasjon frå kommuneplanen, slik at eit område i sjøen ved Jelkremneset som i dag er vedtatt til føremål NFFF (natur og friluftsliv) skal kunne nyttast til oppdrettsnæring i staden. Naturvernforbundet er både forundra og forarga over vedtaket.

Viser fra 33 til 36 av totalt 40 artikler