Du er her:


Foto: Kåre Olerud

Fiskeoppdrett

Årsmøtet til Naturvernforbundet i Møre og Romsdal vedtok ei skjerping av arbeidet med fiskeoppdrett i arbeidsprogrammet for 2010.

Oppdrett har miljøutfordringar i alle retningar: Omsynet til villaksen, fangst til fôr og anna, strandsoneinngrep, forureining og sjukdomssmitte. Naturvernforbundet ønskjer å vere saklege og kritiske i høve oppdrettsnæringa, men slik miljøutfordringane no tårnar seg opp, er ho ikkje ei næring som kan halde fram å auke oppdrettsvoluma så raskt som ho har gjort til no.

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.11.2010

Nyheter

Sladda dokument

Torskeoppdrettarane - viljuge til å ofre villtorsken?

25.01.2022 | Sist oppdatert: 25.01.2022

Fleire torskeoppdrettselskap søkjer om konsesjonar. Naturvernforbundet har sett litt på GADUS som er veldig aktive. Dei går ikkje skikkeleg inn på viktige spørsmål, og ser ut til å vere viljuge til å ofre villtorsken.

Fiskeoppdrettsanlegg
Klage på oppdrettskonsesjon for torsk

Blir torskeoppdrett like ille som lakseoppdrettet?

01.01.2022 | Sist oppdatert: 01.01.2022

Fylkeskommunen tildeler no konsesjonar for torskeoppdrett. Mot råd frå Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet tar dei sjansar på at det skal gå godt. Konsekvensutgreiinga imponerte heller ikkje.

Viser fra 5 til 8 av totalt 50 artikler