Du er her:

Foto: Naturvernforbundet

Øystein Folden er leiar i Naturvernforbundet i Tingvoll.

Årsmøte i Naturvernforbundet i Tingvoll

Naturvernforbundet i Tingvoll har årsmøte onsdag 25. mars kl. 1900.

Årsmøtet blir på Tingvoll gard.

Vanlige årsmøtesaker:

- Valg av ordstyrer.

- Styrets årsmelding.

- Revidert regnskap.

- Saker fra styret.

- Saker som er framlagt av medlemmene innen en av styret fastlagt frist.

- Budsjett og arbeidsprogram.

- Valg av styremedlemmer.

- Valg av utsendinger til fylkeslagets årsmøte i Molde 20. april

- Valg av valgkomité og revisor.

- Valg av delegat som landsmøteutsending til landsmøtet i Sarpsborg 6. - 8. november

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.03.2020