Du er her:

Avlyst årsmøte i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

Tid: 14.03.2020

Sted: Molde vidaregåande skule, raud inngang (H)

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har avlyst årsmøtet. Vi kjem tilbake med ny dato.

Foto: Naturvernforbundet

Øystein Folden er leiar i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal.

Alle medlemmer er velkommen til årsmøtet.

Tid: Laurdag 14.3.2020, kl. 11.30

 

Saksliste:

1. Val av ordstyrar.

2. Styret si årsmelding.

3. Revidert rekneskap.

4. Budsjett og arbeidsprogram.

5. Saker framlagt av styret, lokallag og medlemmer i kommunar utan lokallag innan 7.3.

6. Val av leiar og styremedlemmer.

7. Val av utsendingar til landsmøte

8. Val av valkomité.

9. Val av revisor.

 

Sakspapir blir lagt ut på www.naturvernforbundet.no/moreogromsdal etter kvart som det er ferdig.