Du er her:

Foto: Maren Esmark

Frå årsmøtet i 2014.

Innkalling til årsmøte i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har årsmøte mandag 20. april kl. 1830.

Årsmøtet blir på Molde vidaregåande skole.

Årsmøtesakene:

- Val av ordstyrar.

- Styret si årsmelding.

- Revidert rekneskap

- Budsjett og arbeidsprogram.

- Saker framlagt av styret, lokallag og medlemmer i kommuner uten lokallag, frist for innmelding av saker til fylkesleiar er 1.4.2015.

- Val av leiar og styremedlemmer.

- Val av valgkomité.

- Val av revisor.

- Nominering av landsstyrerepresentantar med vara.

- Val av utsendingar til landsmøtet 6. - 8. november 2015 i Sarpsborg

 

Medlemmene har også fått innkalling gjennom NaturVest.

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.03.2019