Du er her:

Luktplager frå Husøya industripark - Naturvernforbundet ber om miljøinformasjon

Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy har sendt klage til Klagenemnda for miljøinformasjon.

Naturvernforbundet har etterlyst dokumentasjon på kva luktkjelder og luktvurderingar som er gjort i området. Dei svara som er mottatt så langt er ikkje tilfredsstillande.

Artikkelen ble sist oppdatert: 29.03.2021