Du er her:

Nyheter

Naturvernforbundet klagar på manglande opprydding i Miljøservice Eide-saka

Naturvernforbundet klagar på manglande opprydding i Miljøservice Eide-saka

30.06.2009:

Naturvernforbundet har følgd verksemda til Miljøservice AS og den seinare tida Miljøservice Eide AS i fleire år. Etter Naturvernforbundet si oppfatning har det knapt skjedd betringar dei siste par åra. Vårt tålmod med denne verksemda har tatt slutt. Når vi ser at vilkåra blir brote og det ikkje skjer noka oppfølging er vårt tålmod også med Fylkesmannen slutt.

Naturvernforbundet tar opp bruken av Roundup i Veøy landskapsverneområde

Naturvernforbundet tar opp bruken av Roundup i Veøy landskapsverneområde

20.04.2009:

Statens naturoppsyn (SNO) bruker sprøytegiften Roundup til bekjemping av platanlønn på Veøya i Romsdalsfjorden. Dette er et omstridt giftstoff. Områder som er behandlet med Roundup (glyfosat) og åpne for fri ferdsel skal være merket med plakater der det står når det er sprøytet. Dette har ikke blitt gjort på Veøya. Naturvernforbundet i Molde utfordrer nå Veøyutvalget til å sørge for at de mange mangfoldige verdiene (naturverdier, historiske verdier og friluftsinteresser) ikke blir ødelagt av uvøren omgang med sprøytemidler.

Naturvernforbundet krev opprydding i Skorgeelva i Vestnes

Naturvernforbundet krev opprydding i Skorgeelva i Vestnes

17.04.2009:

Naturvernforbundet i Vestnes har gjort fleire synfaringer i Skorgedalen og registrert alle dei ulovlege avfallsplassane langs Skorgeelva. - Vi er sjokkerte over omfanget av ulovleg dumping, seier Bernt Gjelsten, leiar i Naturvernforbundet i Vestnes. - No krev vi at Vestnes kommune sørger for opprydding.

Naturvernforbundet krev politietterforsking av Refa Frøystad Group i Herøy

Naturvernforbundet krev politietterforsking av Refa Frøystad Group i Herøy

30.12.2008:

Etter to år med stadige spørsmål om giftutslepp frå Refa Frøystad Group sitt notimpregneringsanlegg i Torvik i Herøy, krev Naturvernforbundet no at anlegget blir etterforska av Politiet. Bakgrunnen er at verksemda held fram utan å gjøre noko for å redusere sine utslepp, samstundes som dei som skulle "passa på" verksemda, kommunen, fylket og SFT, lar verksemda halde på uten å oppfylle krava.

Viser fra 73 til 76 av totalt 117 artikler