Du er her:

  • Møre og Romsdal
  • Nyheter
  • Miljøgifter
  • Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy sin kommentar til utlagt planprogram og konsekvensutredning høring for Franzefoss Gjenvinning as.
Foto: Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy

Foto: Johan Fr. Schmedling

Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy sin kommentar til utlagt planprogram og konsekvensutredning høring for Franzefoss Gjenvinning as.

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy.

Av hensyn til det miljøet som fremdeles finnes rundt Bolgsvaet, kan ikke Naturvernforbundet se at det er mulig å gi tillatelse til ytterligere utslipp. Vi stiller videre spørsmålstegn ved om de miljøpåvirkningene som både fysisk og kjemisk påvirker miljøet, vil kunne opprettholde et bærekraftig økosystem.

Vi finner en rekke mangler i søknaden og saksvurderingen på disse miljøområdene og
Naturvernforbundet mener ytterligere utredning må gjøres i forhold til flere problemstillinger.

Det er gitt en omfattende høringsuttalelse.

Artikkelen ble sist oppdatert: 22.11.2014