Du er her:

Foto: Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy

Bolgsvaet. Foto: Naturvernforbundet

Utslepp frå verksemd i Kristiansund

Brev frå Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy til Miljødirektoratet.

Naturvernforbundet har fått gjentatte henvendingar om utslepp frå ei verksemd i Kristiansund. Det er ikkje registrert at denne verksemda har utsleppsløyve.

Naturvernforbundet ber Miljødirektoratet vurdere saken.

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.02.2015