Du er her:

Avfall på Rausand. Foto: Naturvernforbundet

Avfall på Rausand. Foto: Naturvernforbundet.

Utslepp til Sunndalsfjorden frå Raudsand

Epost frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal til Miljødirektoratet

Vi er kjent med at Fylkesmannen i Møre og Romsdal har bedt om ein status frå Miljødirektoratet når det gjeld eventuelt pågåande utslepp frå Raudsand. Naturvernforbundet i Møre og Romsdal ber om å få bli orientert med kopi av svaret og eventuelt andre dokument i saka.
 
Svar kan sendast til moreromsdal@naturvernforbundet.no
 
 
Med helsing
 
Naturvernforbundet i Møre og Romsdal
 
Øystein Folden

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.10.2013