Du er her:

Nyheter

Insektsfelle
Notat frå insektsundersøking i Tingvoll

Livet i slåttemarka

16.01.2022 | Sist oppdatert: 16.01.2022

Blomsterenger - kven har glede av dei? Det er behov for mykje meir kunnskap om korleis blomsterenger, eller nærare bestemt den utvalde naturtypen slåttemark, påverkar artar i slike område, og sjølv blir påverka.

Steinklopping 1
Leikongsetra i Herøy

Grusveg - nei takk!

03.01.2022 | Sist oppdatert: 03.01.2022

Når ein har ein sti i utgangspunktet er det totalt misforstått at ein skal reparere denne ved å bygge ein veg. Å lage ein veg opp etter lia frå Leikongsetra vil vere å øydelegge ein sti. Det må kommunen seie nei til. Det går fint an å punktutbetre ein sti slik at ein lettare kan passere våte parti.

Granryddedagen 2021 Skottenvatnet

Greit at sitkagrana tar over?

08.12.2021 | Sist oppdatert: 09.12.2021

Ein av dei viktigaste sakene på fleire år går no: Skal det vere omtrent fritt fram å plante ut framande treslag som spreier seg på holmar og fjell? 14. januar er fristen for å seie frå.

Reguleringsplan Sævik
Sævik i Herøy

Fråsegn til reguleringsplan

01.12.2021 | Sist oppdatert: 08.12.2021

Herøy kommune har sendt reguleringsplan for Sævik på høyring. Den planen har vesentlege manglar. Kommunen burde ha sendt planen i retur.

Viser fra 1 til 4 av totalt 499 artikler