Du er her:

Nyheter

Sladda dokument

Torskeoppdrettarane - viljuge til å ofre villtorsken?

25.01.2022 | Sist oppdatert: 25.01.2022

Fleire torskeoppdrettselskap søkjer om konsesjonar. Naturvernforbundet har sett litt på GADUS som er veldig aktive. Dei går ikkje skikkeleg inn på viktige spørsmål, og ser ut til å vere viljuge til å ofre villtorsken.

Insektsfelle
Notat frå insektsundersøking i Tingvoll

Livet i slåttemarka

16.01.2022 | Sist oppdatert: 16.01.2022

Blomsterenger - kven har glede av dei? Det er behov for mykje meir kunnskap om korleis blomsterenger, eller nærare bestemt den utvalde naturtypen slåttemark, påverkar artar i slike område, og sjølv blir påverka.

Steinklopping 1
Leikongsetra i Herøy

Grusveg - nei takk!

03.01.2022 | Sist oppdatert: 03.01.2022

Når ein har ein sti i utgangspunktet er det totalt misforstått at ein skal reparere denne ved å bygge ein veg. Å lage ein veg opp etter lia frå Leikongsetra vil vere å øydelegge ein sti. Det må kommunen seie nei til. Det går fint an å punktutbetre ein sti slik at ein lettare kan passere våte parti.

Granryddedagen 2021 Skottenvatnet

Greit at sitkagrana tar over?

08.12.2021 | Sist oppdatert: 09.12.2021

Ein av dei viktigaste sakene på fleire år går no: Skal det vere omtrent fritt fram å plante ut framande treslag som spreier seg på holmar og fjell? 14. januar er fristen for å seie frå.

Viser fra 5 til 8 av totalt 499 artikler