Du er her:

Nyheter

Hubro og kraftlinjer

Hubro og høgspentliner

10.04.2018 | Sist oppdatert: 17.11.2018

Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har over tid sett at tilhøva for spesielt hubroen ikkje har betra seg. Den negative utviklinga med at par forsvinn frå kjente lokalitetar ser enno ikkje ut til å ha stoppa. Vi ønskjer difor å rette søkelyset på kva ein kan gjere for denne arten som er sterkt truga, og har difor sendt nokre spørsmål til nettselskapa i Møre og Romsdal.

Viser fra 53 til 56 av totalt 499 artikler