Du er her:

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn

 
Leder i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn er Yngve Birkeland.
Tlf.: 97 40 27 87.
E-post: alesund@naturvernforbundet.no
Adresse: Naturvernforbundet i Ålesund og omegn v/Yngve Birkeland, Kalvøyvegen 1 B, 6014 Ålesund.

 

Lokale nyheter:

Nyheter

Tursti

Turstiar - bra for helsa - men ikkje alltid for naturen

23.01.2020

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har gjennomført ei kartlegging av såkalte "tippestiar", turstiprosjekt som er tildelt tippemidler. Alt for mange av desse prosjekta blir gjennomført utan at det er tatt tilstrekkelege omsyn til naturmangfold.

Sway_2_482_271(1)

Fornying av konsesjon for Havsul 1

04.09.2019

Naturvernforbundet er kritiske til prosessane rundt fornying av vindkraftkonsesjonar. Det er problematisk at NVE godtar større endringar i den opprinnelege konsesjonssøknaden, utan å ta inn over seg at Stortinget har vedtatt naturmangfoldloven etter at den opprinnelege konsesjonen blei gitt.

Viser fra 1 til 4 av totalt 89 artikler