Du er her:

Klimautslipp og kryssing av Romsdalsfjorden

Naturvernforbundet i Molde har spurt Statens vegvesen om klimagassutslipp og energiforbruk i forbindelse med planlagt fergefri kryssing av Romsdalsfjorden.

Statens vegvesen har i mars 2017 svart på Naturvernforbundet sine spørsmål.

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.02.2019