Du er her:

Nyheter

Fiskeoppdrettsanlegg
Klage på oppdrettskonsesjon for torsk

Blir torskeoppdrett like ille som lakseoppdrettet?

01.01.2022 | Sist oppdatert: 01.01.2022

Fylkeskommunen tildeler no konsesjonar for torskeoppdrett. Mot råd frå Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet tar dei sjansar på at det skal gå godt. Konsekvensutgreiinga imponerte heller ikkje.

Avrenningfragrustaket
"Vi er skeptiske til bruken av Hjørundfjorden som slamdeponi!" - oppslag om uttala i Møre-nytt si nettutgåve.

Detaljregulering for Standal knuseverk

Møre-nytt si nettutgåve ved Svein Nordal intervjua lokallagsleiar Knut Festø om denne uttala og synfaringa han og andre frå lokallagsstyret saman med lokalkjende medlemar av laget gjekk på Standal i fyrste helvta av mai. Intervjuet fekk overskrifta: "Vi er skeptiske til bruken av Hjørundfjorden som slamdeponi!"

Tursti

Turstiar - bra for helsa - men ikkje alltid for naturen

23.01.2020 | Sist oppdatert: 24.01.2021

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har gjennomført ei kartlegging av såkalte "tippestiar", turstiprosjekt som er tildelt tippemidler. Alt for mange av desse prosjekta blir gjennomført utan at det er tatt tilstrekkelege omsyn til naturmangfold.

Viser fra 1 til 4 av totalt 93 artikler