Du er her:

Nyheter

Kraftlinje
Kolera betre enn pest?

Naturvernforbundet vil ikkje ha 420 kV på høgfjellet i Ørsta

05.02.2011 | Sist oppdatert: 05.02.2011

Som lokallag av Noregs Naturvernforbund skulle det prinsipielle synet til Naturvernforbundet i Ørsta og Volda på 420kV-lina mellom Ørskog og Fardal vere godt kjend for NVE og Statnett. Samstundes veit me at detaljplanlegginga for dei ulike traséalternativa er i full gang. Vi vil difor komme med eit innspel om ei strekning i vårt nærområde som vi er sterkt uroa over.

Naturvernforbundet klagar på småkraftkonsesjonar i verna vassdrag i Volda

Naturvernforbundet klagar på småkraftkonsesjonar i verna vassdrag i Volda

20.07.2010:

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt konsesjon til utbygging av både Øygardselva og Laurdalselva i Bjørkedalen i Volda, til tross for sterke protestar frå Naturvernforbundet. No blir konsesjonane klaga inn til Olje- og energidepartementet. Naturvernforbundet er kritiske til at NVE overser store naturverdiar og det at kraftverka er føreslegne i det verna Stigedalsvassdraget.

Viser fra 25 til 28 av totalt 92 artikler