Du er her:

Naturvernforbundet i Ørsta og Volda

Naturvernforbundet i Volda og Ørsta
v/ Knut Festø
Tlf.: 984 69 834
E-post orstavolda@naturvernforbundet.no
Adresse:
Naturvernforbundet i Volda og Ørsta
Lindevegen 8
6103 VOLDA
 
 
Lokale nyheter:
 

Artikkelen ble sist oppdatert: 06.04.2017

Nyheter

Ny rapport stadfestar at olivinfuruskogen i Bjørkedalen må vernast

Ny rapport stadfestar at olivinfuruskogen i Bjørkedalen må vernast

24.05.2009:

Etter at Naturvernforbundet i 2008 kravde vern av olivinfuruskogområda i Bjørkedalen i Volda, var det mange som engasjerte seg. For å få ei meir sams oppfatning om verneverdiane i området, blei grunneigarane og styresmaktene samde om å få gjennomført ei ny naturfagleg vurdering av området. Denne vurderinga ligg no føre, og ho stadfestar at det er snakk om svært store verneverdiar som må sikrast for ettertida.

Viser fra 29 til 32 av totalt 91 artikler