Du er her:

Naturvernforbundet i Ørsta og Volda

Naturvernforbundet i Volda og Ørsta
v/ Knut Festø
Tlf.: 984 69 834
E-post orstavolda@naturvernforbundet.no
Adresse:
Naturvernforbundet i Volda og Ørsta
Lindevegen 8
6103 VOLDA
 
 
Lokale nyheter:
 

Artikkelen ble sist oppdatert: 06.04.2017

Nyheter

Jettegryte oppdaga i Ørsta - Naturvernforbundet ønskjer avklaring

Jettegryte oppdaga i Ørsta - Naturvernforbundet ønskjer avklaring

23.12.2008:

Under arbeidet med å byggje ein tunnel mellom Bjørke og Leira i Hjørundfjorden blei det oppdaga ei stor jettegryte midt i den regulerte vegtraseen. Det har vore uvisse om nokon kan sikre at jettegryta blir teken vare på, og om dette er ønskjeleg. Naturvernforbundet har kontakta dei ulike partane i saka og bede om ei avklaring.

Ny søknad frå Fri Flyt om heli-skiing i Sunnmørsfjella - Naturvernforbundet er kritiske

Ny søknad frå Fri Flyt om heli-skiing i Sunnmørsfjella - Naturvernforbundet er kritiske

01.12.2008:

Kvart år søker magasinet Fri Flyt om å få nytte helikopter til å lage reportasjar frå heli-skiing i Sunnmørsfjella. Dei siste åra har det gått søknad til alle kommunane på Indre Sunnmøre, og søknadene har alltid vore utforma for å gi mest mogleg "fri flyt" av helikopterløyve. Naturvernforbundet er kritiske til denne bruken av helikopter i natur- og friluftsområde.

Viser fra 33 til 36 av totalt 91 artikler