Du er her:

Nyheter

Ny rapport stadfestar at olivinfuruskogen i Bjørkedalen må vernast

Ny rapport stadfestar at olivinfuruskogen i Bjørkedalen må vernast

24.05.2009:

Etter at Naturvernforbundet i 2008 kravde vern av olivinfuruskogområda i Bjørkedalen i Volda, var det mange som engasjerte seg. For å få ei meir sams oppfatning om verneverdiane i området, blei grunneigarane og styresmaktene samde om å få gjennomført ei ny naturfagleg vurdering av området. Denne vurderinga ligg no føre, og ho stadfestar at det er snakk om svært store verneverdiar som må sikrast for ettertida.

Viser fra 33 til 36 av totalt 94 artikler