Du er her:

Nyheter

Ny søknad frå Fri Flyt om heli-skiing i Sunnmørsfjella - Naturvernforbundet er kritiske

Ny søknad frå Fri Flyt om heli-skiing i Sunnmørsfjella - Naturvernforbundet er kritiske

01.12.2008:

Kvart år søker magasinet Fri Flyt om å få nytte helikopter til å lage reportasjar frå heli-skiing i Sunnmørsfjella. Dei siste åra har det gått søknad til alle kommunane på Indre Sunnmøre, og søknadene har alltid vore utforma for å gi mest mogleg "fri flyt" av helikopterløyve. Naturvernforbundet er kritiske til denne bruken av helikopter i natur- og friluftsområde.

Tida er inne for vern av internasjonalt viktige olivinfuruskoger!

Tida er inne for vern av internasjonalt viktige olivinfuruskoger!

14.11.2008:

I eit brev til statsministeren, miljøvernministeren og landbruksministeren i dag, krev Naturvernforbundet og Natur og Ungdom at det snøggast råd blir innført mellombels vern for Tjørnanakkane i Bjørkedalen og Onilsafeltet i Tafjord i Møre og Romsdal. Dette er dei to best dokumenterte forekomstane av den sterkt truga naturtypen olivinfuruskog. Samstundes er begge akutt truga av næringsinteresser.

Slåttedugnad for bevaring av naturmangfald

Slåttedugnad for bevaring av naturmangfald

03.09.2008:

21. august i år stilte Naturvernforbundet opp til slåttedugnad på Barstad i Follestaddalen i Ørsta. Dei aktuelle lokalitetane var ei "slåttemark" og delar av ei "naturbeitemark" som har særleg artsrik vegetasjon.

Viser fra 37 til 40 av totalt 92 artikler