Du er her:

Naturvernforbundet i Ørsta og Volda

Naturvernforbundet i Volda og Ørsta
v/ Knut Festø
Tlf.: 984 69 834
E-post orstavolda@naturvernforbundet.no
Adresse:
Naturvernforbundet i Volda og Ørsta
Lindevegen 8
6103 VOLDA
 
 
Lokale nyheter:
 

Artikkelen ble sist oppdatert: 06.04.2017

Nyheter

Tida er inne for vern av internasjonalt viktige olivinfuruskoger!

Tida er inne for vern av internasjonalt viktige olivinfuruskoger!

14.11.2008:

I eit brev til statsministeren, miljøvernministeren og landbruksministeren i dag, krev Naturvernforbundet og Natur og Ungdom at det snøggast råd blir innført mellombels vern for Tjørnanakkane i Bjørkedalen og Onilsafeltet i Tafjord i Møre og Romsdal. Dette er dei to best dokumenterte forekomstane av den sterkt truga naturtypen olivinfuruskog. Samstundes er begge akutt truga av næringsinteresser.

Slåttedugnad for bevaring av naturmangfald

Slåttedugnad for bevaring av naturmangfald

03.09.2008:

21. august i år stilte Naturvernforbundet opp til slåttedugnad på Barstad i Follestaddalen i Ørsta. Dei aktuelle lokalitetane var ei "slåttemark" og delar av ei "naturbeitemark" som har særleg artsrik vegetasjon.

Viser fra 37 til 40 av totalt 91 artikler