Du er her:

Nyheter

Jettegryte oppdaga i Ørsta - Naturvernforbundet ønskjer avklaring

Jettegryte oppdaga i Ørsta - Naturvernforbundet ønskjer avklaring

23.12.2008:

Under arbeidet med å byggje ein tunnel mellom Bjørke og Leira i Hjørundfjorden blei det oppdaga ei stor jettegryte midt i den regulerte vegtraseen. Det har vore uvisse om nokon kan sikre at jettegryta blir teken vare på, og om dette er ønskjeleg. Naturvernforbundet har kontakta dei ulike partane i saka og bede om ei avklaring.

Ny søknad frå Fri Flyt om heli-skiing i Sunnmørsfjella - Naturvernforbundet er kritiske

Ny søknad frå Fri Flyt om heli-skiing i Sunnmørsfjella - Naturvernforbundet er kritiske

01.12.2008:

Kvart år søker magasinet Fri Flyt om å få nytte helikopter til å lage reportasjar frå heli-skiing i Sunnmørsfjella. Dei siste åra har det gått søknad til alle kommunane på Indre Sunnmøre, og søknadene har alltid vore utforma for å gi mest mogleg "fri flyt" av helikopterløyve. Naturvernforbundet er kritiske til denne bruken av helikopter i natur- og friluftsområde.

Tida er inne for vern av internasjonalt viktige olivinfuruskoger!

Tida er inne for vern av internasjonalt viktige olivinfuruskoger!

14.11.2008:

I eit brev til statsministeren, miljøvernministeren og landbruksministeren i dag, krev Naturvernforbundet og Natur og Ungdom at det snøggast råd blir innført mellombels vern for Tjørnanakkane i Bjørkedalen og Onilsafeltet i Tafjord i Møre og Romsdal. Dette er dei to best dokumenterte forekomstane av den sterkt truga naturtypen olivinfuruskog. Samstundes er begge akutt truga av næringsinteresser.

Viser fra 37 til 40 av totalt 94 artikler