Du er her:

Nyheter

Slåttedugnad for bevaring av naturmangfald

Slåttedugnad for bevaring av naturmangfald

03.09.2008:

21. august i år stilte Naturvernforbundet opp til slåttedugnad på Barstad i Follestaddalen i Ørsta. Dei aktuelle lokalitetane var ei "slåttemark" og delar av ei "naturbeitemark" som har særleg artsrik vegetasjon.

Postkort med skogvernets "15 på topp" til miljø- og bistandsministeren

Postkort med skogvernets "15 på topp" til miljø- og bistandsministeren

14.08.2008:

Etter Erik Solheims ambisiøse postkortutsending med ansvarsarter til landets ordførere får han nå postkort tilbake - fra Norges Naturvernforbund og Natur og Ungdom. Solheim ba kommunene bidra for å sikre enkeltarter. Nå utfordrer Natur og Ungdom og Norges Naturvernforbund Solheim til å ta mye bedre vare på artenes leveområder. Vi har lagd en "15 på topp-liste" over verneverdige skogområder, og disse samt en rekke andre verdifulle skogområder må vernes så raskt som mulig om vi skal nå målet om å stanse tap av biologisk mangfold innen 2010.

Viser fra 41 til 44 av totalt 94 artikler