Du er her:

Nyheter

Innfør midlertidig vern i Tjørnanakkane nå!

Innfør midlertidig vern i Tjørnanakkane nå!

21.02.2008:

Norges Naturvernforbund er svært bekymret over at det nå pågår hogster i Tjørnanakkane i Volda kommune, Møre og Romsdal. Lokaliteten er i flere rapporter registrert som internasjonalt verneverdig, og det fins kun få skogområder av denne typen i Norge. Skogtypen er en olivinskogutforming, der det også er registrert flere rødlista arter. Direktoratet for naturforvaltning, Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet oppfordres nå til å gripe inn for å sikre vern.

Naturvernforbundet med omfattande klage på Volda kommune i skogvernsak

Naturvernforbundet med omfattande klage på Volda kommune i skogvernsak

18.02.2008:

Naturvernforbundet klaga 1. februar i år på Volda kommune sitt løyve til å byggje traktorveg i det verneverdige området Tjørnanakkane i Bjørkedalen i Volda. Volda kommune har avvist klagen og meiner Naturvernforbundet ikkje har klagerett i den aktuelle saka. Naturvernforbundet reagerer kraftig på dette, og har sendt ein omfattande klage til Møre og Romsdal fylke.

Start verneprosess for trua olivinfuruskog nå!

Start verneprosess for trua olivinfuruskog nå!

06.02.2008:

Planane om skogsveg til Tjørnanakkane i Bjørkedalen i Volda kommune blir no løfta opp på nasjonalt nivå. Norges Naturvernforbund ber no miljø- og utviklingsminister Erik Solheim om å starte ein verneprosess for området. Naturvernforbundet peikar på at friviljug vern som instrument ikkje har fungert i denne og mange andre saker, då må politikarane gripe inn og sikre at Noreg sikrar slike internasjonalt verneverdige område.

Viser fra 49 til 52 av totalt 94 artikler