Du er her:

Nyheter

Naturvernforbundet med omfattande klage på Volda kommune i skogvernsak

Naturvernforbundet med omfattande klage på Volda kommune i skogvernsak

18.02.2008:

Naturvernforbundet klaga 1. februar i år på Volda kommune sitt løyve til å byggje traktorveg i det verneverdige området Tjørnanakkane i Bjørkedalen i Volda. Volda kommune har avvist klagen og meiner Naturvernforbundet ikkje har klagerett i den aktuelle saka. Naturvernforbundet reagerer kraftig på dette, og har sendt ein omfattande klage til Møre og Romsdal fylke.

Start verneprosess for trua olivinfuruskog nå!

Start verneprosess for trua olivinfuruskog nå!

06.02.2008:

Planane om skogsveg til Tjørnanakkane i Bjørkedalen i Volda kommune blir no løfta opp på nasjonalt nivå. Norges Naturvernforbund ber no miljø- og utviklingsminister Erik Solheim om å starte ein verneprosess for området. Naturvernforbundet peikar på at friviljug vern som instrument ikkje har fungert i denne og mange andre saker, då må politikarane gripe inn og sikre at Noreg sikrar slike internasjonalt verneverdige område.

Naturvernforbundet sjokkert over skogsvegplanar i Volda

Naturvernforbundet sjokkert over skogsvegplanar i Volda

03.02.2008:

Biologisk mangfald med internasjonal verneverdi er påvist i Bjørkedalen i Volda. Det har tydelegvis ikkje skogbruket oppdaga. Difor har Naturvernforbundet no klaga på eit løyve til traktorveg i ein av dei to mest verdifulle olivinfuruskogane vi har i fylket. Sidan slike olivinfuruskogar er spesielt for Noreg, er dette område det ikkje finst make til på verdsbasis.

Viser fra 49 til 52 av totalt 92 artikler