Du er her:

Nyheter

Naturvernforbundet sjokkert over skogsvegplanar i Volda

Naturvernforbundet sjokkert over skogsvegplanar i Volda

03.02.2008:

Biologisk mangfald med internasjonal verneverdi er påvist i Bjørkedalen i Volda. Det har tydelegvis ikkje skogbruket oppdaga. Difor har Naturvernforbundet no klaga på eit løyve til traktorveg i ein av dei to mest verdifulle olivinfuruskogane vi har i fylket. Sidan slike olivinfuruskogar er spesielt for Noreg, er dette område det ikkje finst make til på verdsbasis.

Framleis for mykje fritt fram for heli-skiing på Sunnmøre og i Romsdal

Framleis for mykje fritt fram for heli-skiing på Sunnmøre og i Romsdal

14.01.2008:

Også dette året har eit magasin søkt om løyve til å lande med helikopter for å filme ekstremskisport i høgareliggande, utilgjengelege og alpine strøk i fylket. Dette året har Naturvernforbundet vore meir førebudd på at desse søknadene ville kome. Klagesakshandsaminga på tilsvarande løyve sist vinter har ført til at i alle fall nokre kommunar har lagt meir arbeid i vurderinga av desse søknadene.

Naturvernforbundet glade for nullutslippsferger på Sunnmøre

Naturvernforbundet glade for nullutslippsferger på Sunnmøre

13.12.2007:

To av dei største fergesambanda i Møre og Romsdal, Festøya - Solavågen og Ørsneset - Magerholm, er ute på anbod. Statens vegvesen krev bruk av miljøvennleg drivstoff i begge sambanda. Det er berre nullutsleppsdrivstoff det er lov å kalle miljøvennleg, og Naturvernforbundet er nøgd med at Statens vegvesen for første gang stiller så strenge krav. Dersom Statens vegvesen ikkje hadde stilt så strenge krav til drivstoffet, meiner Naturvernforbundet det hadde vore ganske sannsynleg at dei to sambanda ville blitt "dumpingplass" for fergemateriell som er tatt ut av drift i andre samband, kanskje materiell som elles kunne blitt oppgradert slik at dei forureina mindre.

Viser fra 53 til 56 av totalt 94 artikler