Du er her:

Naturvernforbundet i Rauma

 
Leiar i Naturvernforbundet i Rauma er Gunn Morstøl.

Mobil: 93264341


E-post: gunn_morstoel@hotmail.com

 

Lokale nyheter:

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.03.2019

Nyheter

Øystein Folden ved Verma

Nei til grenseregulering av Vermedalen naturreservat

05.03.2013 | Sist oppdatert: 14.09.2014

Naturvernforbundet ber i ei fråsegn Fylkesmannen i Møre og Romsdal om å avslå søknaden frå Rauma Energi om grenseregulering av Vermedalen naturreservat, med sikte på å heve vasstanden i Vermevatnet med fem meter.

Verma: Naturvernforbundet kommenterer innstillinga frå NVE

13.06.2012 | Sist oppdatert: 25.11.2012

Naturvernforbundet er ikkje samd i dei vurderingane Rauma Energi AS har kome med om massebalanse. Naturvernforbundet meiner difor dette bør korrigerast i innstillinga frå Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til Olje- og energidepartementet (OED).

P8030956

Naturvernforbundet kritiske til full utbygging av Vengåa

20.05.2012 | Sist oppdatert: 21.12.2012

Naturvernforbundet peikar på funn av viktige artar og viktige friluftsinteresser i Vengesdalen og meiner i fråsegna si til Norges vassdrags- og energidirektorat eit inntak må flyttast nedover ved ei eventuell utbygging av Vengåa.

Viser fra 33 til 36 av totalt 107 artikler