Du er her:

Naturvernforbundet i Sunndal

Naturvernforbundet i Sunndal er ikkje aktivt. Ta kontakt med fylkeslaget.

 

Lokale nyheter:

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.05.2014

Nyheter

Maake 1

Spørsmål om fugl i reinsedammar

16.11.2020 | Sist oppdatert: 09.11.2020

Naturvernforbundet har sendt eit spørsmål til Hydro i Sunndal om fugl som oppheld seg i utvendige sedimenteringsbasseng.

Øystein Folden ute i felten

Vedhogst og naturmangfoldloven

28.03.2020 | Sist oppdatert: 31.03.2020

Naturvernforbundet har nokre spørsmål til Sunndal kommune, i samband med at kommunen gir løyve til hogst i naturreservatet i Oppdølstranda.

Tursti

Turstiar - bra for helsa - men ikkje alltid for naturen

23.01.2020 | Sist oppdatert: 26.04.2020

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har gjennomført ei kartlegging av såkalte "tippestiar", turstiprosjekt som er tildelt tippemidler. Alt for mange av desse prosjekta blir gjennomført utan at det er tatt tilstrekkelege omsyn til naturmangfold.

Viser fra 1 til 4 av totalt 117 artikler