Du er her:

Naturvernforbundet i Sunndal

Naturvernforbundet i Sunndal er ikkje aktivt. Ta kontakt med fylkeslaget.

 

Lokale nyheter:

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.05.2014

Nyheter

Slipesteinfoto - Sandra Foldvik

Skjøtsel 2015 - Vollasetra og Langbakksetra i Sunndal

Slåtten på Vollasetra og Langbakksetra har som føremål å ta vare på kulturmarka i seterlandskapet kring Vollasetra. Rapporten tek for seg kva som er gjort av skjøtsel i 2015, observasjonar som er gjort, tolkingar av det som er observert og litt om behova vidare.

Gaupe

Merkeleg forvalting

07.03.2015 | Sist oppdatert: 13.09.2015

Måndag la Artsdatabanken fram forslag til ny raudliste. På den lista er gaupa flytta frå gradering sårbar opp eit hakk til sterkt truga. Å bli flytta oppover på den lista er ingen fordel. Samtidig hadde rovviltnemnda i region 6 telefonmøte. Dei var sterkt opptatt av korleis dei kunne flytte om på gaupekvota slik at flest mogleg av dyra blir felt.

Viser fra 25 til 28 av totalt 116 artikler