Du er her:

Naturvernforbundet i Sunndal

Naturvernforbundet i Sunndal er ikkje aktivt. Ta kontakt med fylkeslaget.

 

Lokale nyheter:

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.05.2014

Nyheter

Ulv 4

Naturvernforbundet klagar på ulvekvote

15.07.2014 | Sist oppdatert: 12.09.2015

Rovviltnemnda i Midt-Noreg har fastsett ei kvote for lisensfelling av ulv. Naturvernforbundet klagar på vedtaket, og ber om at det ikkje blir lisensjakt på ulv i Midt-Noreg i 2014 eller 2015.

Klistersvineblom

Spørsmål om tilsåing av vegkantar

14.02.2014 | Sist oppdatert: 23.02.2014

I samband med at det blir bygd ny tunnel mellom Sunndal og Ålvundeid, noko som fører til anleggsarbeid ved eit naturreservat ved Sandvikelva, spør Naturvernforbundet Statens vegvesen om vegkantane blir tilsådd som avslutning av arbeidet.

Hiuttak jerv

Naturvernforbundet klagar på lisensfellingar av jerv og ulv

17.09.2013 | Sist oppdatert: 27.10.2013

Rovviltnemnda i region 6 har slik Naturvernforbundet ser det, vedteke alt for mange lisensfellingar for jerv og ulv i Midt-Noreg. Naturvernforbundet klagar på fellingane og ber om at ikkje kvota blir utvida før klagen er behandla

Viser fra 41 til 44 av totalt 116 artikler