Du er her:

Foto: Naturvernforbundet

Liaslettet er eit av områda Naturvernforbundet i Tingvoll har dreve skjøtsel på i 2020.

Av og til er skjøtsel nødvendig for å ta vare på naturmangfoldet

Naturvernforbundet i Tingvoll gjennomfører skjøtsel av nokre utvalde naturtyper.

Det er utarbeidd rapportar for fem område Naturvernforbundet i Tingvoll har gjennomført skjøtsel av i 2020.

Artikkelen ble sist oppdatert: 27.02.2021