Du er her:

Naturvernforbundet i Tingvoll

Leiar i Naturvernforbundet i Tingvoll er Øystein Folden.
 

Postadresse: 
Naturvernforbundet i Tingvoll
v/Øystein Folden
6630 TINGVOLL
Telefon: 91 81 25 42
Epost: tingvoll@naturvernforbundet.no

Høyoppløselige bilder av Folden

 

Lokale nyheter:

Artikkelen ble sist oppdatert: 15.11.2021

Nyheter

Insektsfelle
Notat frå insektsundersøking i Tingvoll

Livet i slåttemarka

16.01.2022 | Sist oppdatert: 16.01.2022

Blomsterenger - kven har glede av dei? Det er behov for mykje meir kunnskap om korleis blomsterenger, eller nærare bestemt den utvalde naturtypen slåttemark, påverkar artar i slike område, og sjølv blir påverka.

Sprøyting kraftgate 2
Sprøytemiddelbruk ved Skar kraftverk

Må svare klagenemnda

12.12.2021 | Sist oppdatert: 13.12.2021

Miljøinformasjonslova gjev alle og ein kvar rett til å få vite kva verksemder gjer i og med miljøet. NEAS svara ikkje på spørsmål dei fekk frå Naturvernforbundet i Tingvoll tidlegare i haust. No har saka blitt sendt til klagenemnda for miljøinformasjon.

Kan eg parkere her
Friluftsliv berre for kjentfolk

Kan eg parkere her?

09.12.2021 | Sist oppdatert: 10.12.2021

Kan det vere at tilgangen til areal for friluftsliv blir vanskelegare når vegane blir rusta opp? Kor mykje skal til for at friluftslivet får enklare tilgang til friluftsareal? Dette har Naturvernforbundet undersøkt langs riksveg 70 mellom Skjevlingsnes og Ålvundfossen. Går ein gjennom rapporten og vedlegga, så finn ein kanskje det mest hemmelege veg - og sjønære friluftslivsarealet i Tingvoll. God tur!

PA300010

Friluftspark

15.11.2021 | Sist oppdatert: 01.12.2021

Tingvoll idrettslag har varsla arbeid med friluftspark. Naturvernforbundet i Tingvoll har sett på planane. Det er nødvendig å gjere ein jobb med framande artar før ein gjer noko anna.

Viser fra 1 til 4 av totalt 188 artikler