Du er her:

Foto: Hauk Liebe, lisens CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Gubbeskjegg blei funne ved traseen (foto frå Artsdatabanken).

Naturvernforbundet med fleire kommentarar til skogsvegplanar i Torjulvågen

Naturvernforbundet i Tingvoll har gitt fråsegn til planar om bygging av ein skogsveg.

Naturvernforbundet meiner søknaden har manglar som gjer at han ikkje kan handsamast utan retting.

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.02.2021