Du er her:

Foto: Naturvernforbundet

Øystein Folden er leiar i Naturvernforbundet i Tingvoll. Foto: Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

Nydyrkingssak - kartlegging er nødvendig

Naturvernforbundet i Tingvoll med fråsegn til Tingvoll i nydyrkingssak.

Området er ikkje kartlagd frå før, så det er nødvendig med ei kartlegging for å ha kunnskap om naturen på staden. Det er vidare ønskjeleg med ei heilt enkel tilrettelegging for friluftslivet.

Artikkelen ble sist oppdatert: 29.03.2021