Du er her:

Køyrelogg

Køyrelogg.

Spørsmål til køyrelogg ved dispensasjon frå motorferdsellova

Spørsmål frå Naturvernforbundet i Tingvoll til Tingvoll kommune.

Naturvernforbundet har fått eit løyve til motorferdsel i utmark i samband med skjøtsel av naturområde. Det er nokre spørsmål om bruk av køyretøy.

Artikkelen ble sist oppdatert: 27.02.2021