Du er her:

Foto: Naturvernforbundet

Styva alm i Gylhamrane naturreservat i Tingvoll kommune. Foto: Naturvernforbundet

Styving av alm må halde fram - også dersom fastnettet til Telenor blir fjerna

Brev frå Naturvernforbundet i Tingvoll til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Ei styva alm i Gylhamrane naturreservat har blitt halde ved like på grunn av at telefonlinja til Telenor går like ved.

Naturvernforbundet ber om at vidare skjøtsel blir prioritert.

Artikkelen ble sist oppdatert: 31.03.2020